Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 11 από 11
Σελίδα
 • 10/2018 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012
 • 11/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 10/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 9/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Μη Kατανεμόμενου Σταθμού ΑΠΕ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν υπόκειται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 8/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Κατανεμόμενου Σταθμού Βιομάζας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 7/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Kατανεμόμενου Ηλιοθερμικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 6/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενου Σταθμού ΑΠΕ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 8/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006
 • 7/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006
 • 4/2014 Περί αναπροσαρμογής των ορίων κατανάλωσης για τους φορείς που δικαιούνται το ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» κατά την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.121/οικ.28324/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3274/ 23.12.2013)
 • 3/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (πλην υβριδικών σταθμών και ηλιοθερμικών σταθμών με αποθήκευση ή χρήση βοηθητικού καυσίμου) »
εγγραφές 1 - 11 από 11
Σελίδα