Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 2055
Έτος: 2010
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Άλλο
Επί της Διενέργειας Ακροάσεως της εταιρείας “VERBUND – AUSTRIAN POWER TRADING ENERGA HELLAS A.Ε.” με θέμα «Παρακολούθηση της τήρησης των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Β/Φ72/18/18072/18.06.2006 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Αρχεία