Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 40 > >>
Σελίδα
 • 772/2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2015
 • 752/2014 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου
 • 712/2014 Αποδοχή του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013
 • 711/2014 Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • 678/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ Ν. 4001/2011
 • 676/2014 Επικαιροποίηση/επαύξηση των ποσοτικών στόχων του «Κειμένου Αρχών Ενεργειακής Πολιτικής της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001:2011 στο κτίριο της Αρχής», κατόπιν της επίτευξης, ήδη από το 2014, του ενεργειακού στόχου που είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 673/2013 Απόφαση ΡΑΕ για το έτος 2020.
 • 674/2014 Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το δεύτερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 115/2013 (ΦΕΚ Β’ 682/ 22.03.2013)
 • 673/2014 Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το δεύτερο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2013 (ΦΕΚ Β’ 682/ 22.03.2013
 • 592/2014 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε.
 • 572/2014 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2015, του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
 • 571/2014 Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2015
 • 523/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • 358/2014 Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ
 • 357/2014 Έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Προμηθευτή Τελευ− ταίου Καταφυγίου στη ΔEH Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του Ν.4001/2011
 • 356/2014 Έγκριση του ανταλλαγμάτος για την κάλυψη των δαπάνων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) για τη έτη 2012 και 2013
 • 355/2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το β’ εξάμηνο του 2014
 • 340/2014 Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου του διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31-1- 2012)
 • 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β’ 2317)
 • 287/2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • 280/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.»
 • 279/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ
 • 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σε εγκαταστάσεις καταναλωτών
 • 196/2014 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • 195/2014 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2014, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2014 για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
 • 175/2014 Σχετικά με τις από 1.4.2014 αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει
 • 165/2014 Έγκριση του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης Εταιρείας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ
 • 137/2014 «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στον αγωγό TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ»
 • 112/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ – Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ»
 • 86/2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν.4001/2011, όπως ισχύει
εγγραφές 1 - 30 από 40 > >>
Σελίδα