Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 393
Έτος: 2016
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων Δημοπρασίας των Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δημοπράτηση για το έτος 2016, σύμφωνα με την παρ. 1, εδάφιο δ’ του άρθρου 138 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) ως ισχύει και το άρθρο 16 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016).
Αρχεία