Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 21
Έτος: 2017
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων Δημοπρασίας του Προθεσμιακού Προϊόντος Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δημοπράτηση την 31η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 1, εδάφιο δ’ του άρθρου 138 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) ως ισχύει και το άρθρο 16 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016).
Αρχεία