Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 237
Έτος: 2017
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Καθορισμός (Α) της Διοικητικά οριζόμενης τιμής του ποσοστού προσαύξησης και των χρεώσεων για την αποζημίωση του διαχειριστή έναντι του κόστους εντοπισμού και διαχείρισης ρευματοκλοπής, (Β) των κλειδών επιμερισμού του εσόδου από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές καθώς και (Γ) κατανομή των ποσών που εισπράττονται λόγω ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή των παραγράφων 11 και 18 του άρθρου 95 και της παραγράφου 5 του άρθρου 138 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΔΗΕ).
Αρχεία