Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 54
Έτος: 2021
Τομέας: Ηλεκτρισμός
Κατηγορία: Αγορές
Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016) και τα άρθρα 3, 22 και 23 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύουν.
Αρχεία