Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 1329 > >>
Σελίδα
 • 11.03.2021 [Διαβουλεύσεις]

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ.

 • 08.03.2021 [Γενικές]

  Ανακοίνωση για τις αποφάσεις που αφορούν τα αντισταθμιστικά μέτρα για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου

 • 08.03.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας .

 • 02.03.2021 [Γενικές]

  Πιστοποίηση της εταιρείας «HENGAS A.E.» ως υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, υπό το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80Ε και 80ΣΤ ν. 4001/2011.

 • 26.02.2021 [Γενικές]

  Δημοσιοποίηση μελέτης αναφορικά με τον ΕΛΑΠΕ

 • 23.02.2021 [Αδειοδοτήσεις]

  Υπενθύμιση προθεσμίας της παραγράφου 2 του Άρθρου 25 του ν.4685/2020

 • 23.02.2021 [Δελτία τύπου]

  Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία και με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής το πρόγραμμα διδυμοποίησης (Twinning) στη Γεωργία.

 • 19.02.2021 [Διαβουλεύσεις]

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (Κ.Π.Η.Ε.)

 • 17.02.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας

 • 17.02.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την επικαιροποίηση των σχετικών σημείων του ΕΣMΦΑ

 • 15.02.2021 [Γενικές]

  Συνεχίστηκε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και στον κύκλο υποβολής Φεβρουαρίου 2021 - 477 αιτήσεις συνολικής ισχύος 8,86 GW

 • 11.02.2021 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.»

 • 11.02.2021 [Γενικές]

  Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016) και τα άρθρα 3, 22 και 23 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύουν.

 • 08.02.2021 [Γενικές]

  Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή

 • 02.02.2021 [Δελτία τύπου]

  Παρουσιάσεις της Ημερίδας της ΡΑΕ (27.01.2021) για τις επεκτάσεις του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ και οδηγίες για ενέργειες μετά από αυτή

 • 29.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (Κ.Π.Η.Ε.)

 • 29.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020

 • 28.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη τροποποίηση/ συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011

 • 21.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 54/14.01.2021 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της εν λόγω αγοράς και την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή.

 • 19.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020

εγγραφές 1 - 20 από 1329 > >>
Σελίδα