Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 21 - 40 από 3848 > >>
Σελίδα
 • 01.02.2021 [Γενικές]

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 • 29.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (Κ.Π.Η.Ε.)

 • 29.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020

 • 28.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη τροποποίηση/ συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011

 • 26.01.2021 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, της εταιρείας «OT ENERGY BELGIUM SA (AOTEB)».

 • 21.01.2021 [Αδειοδοτήσεις]

  Aίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GREEN ENERGY AGGREGATOR SERVICES A.E.»

 • 21.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 54/14.01.2021 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, προκειμένου για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της εν λόγω αγοράς και την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή.

 • 19.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020

 • 19.01.2021 [Γενικές]

  ΗΜΕΡΙΔΑ της ΡΑΕ: Επεκτάσεις του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ (αιτήσεις τροποποίησης/μεταβίβασης/ενημέρωσης αδειών παραγωγής ή/και Βεβαιώσεων Παραγωγού)

 • 18.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει, σχετικά με τα βήματα προσφορών για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

 • 15.01.2021 [Αδειοδοτήσεις]

  Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2020

 • 14.01.2021 [Προκηρύξεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με ΚΜΣΗΘΥΑ και νέο σχήμα ΕΤΜΕΑΡ

 • 11.01.2021 [Τροποποιήσεις]

  Αίτημα εξαίρεσης και αίτημα τροποποίησης της άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

 • 07.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει, σχετικά με τα βήματα προσφορών για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

 • 07.01.2021 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2020 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

 • 07.01.2021 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ (Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020 ΑΔΑ: 6ΥΜ4ΙΔΞ-ΓΘΖ – ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020)

 • 31.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών – Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

 • 31.12.2020 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ

 • 29.12.2020 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με την σκοπούμενη τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

 • 28.12.2020 [Αδειοδοτήσεις]

  Αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

<< < εγγραφές 21 - 40 από 3848 > >>
Σελίδα