Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κανονιστικών Πράξεων

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 4 > >>
 • ΦΕΚ Β' 1473/25.05.2016 [Υ.Α]
  Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).
 • ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348 ΦΕΚ Β' 2848/7.09.2016 [Υ.Α]
  Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων...
 • ΦΕΚ Β' 1593/6.06.2016 [Υ.Α]
  Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).
 • Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016) [Νόμος]
  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και...
 • N.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015) [Νόμος]
  Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό...
 • Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΦΕΚ Β 1657/23.06.14 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής...
 • ΦΕΚ Β 1873/10.07.2014 [Υ.Α]
  Έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στη...
 • ΦΕΚ Β 475/28.03.2011 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: «Εφαρμογή...
 • ΦΕΚ Β 2957/21.11.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ...
 • ΦΕΚ Β 3274/23.12.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ...
 • ΦΕΚ Β 1403/6.09.2010 [Υ.Α]
  Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
 • ΦΕΚ Β 1614/6.10.2010 [Υ.Α]
  Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. ...
 • ΦΕΚ Β 1778/30.06.2014 [Απόφαση ΡΑΕ]
 • ΦΕΚ Β' 1463/17.06.2013 [Απόφαση ΡΑΕ]
  Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου,...
 • ΦΕΚ Β' 832/9.04.2013 [Υ.Α]
  Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
 • Δ5/ΗΛ/Φ67/909/13016 [Υ.Α]
  Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος πελατών για το...
 • Δ5-Η/Β/Φ1.20/ΟΙΚ.2090/8.01.2013 [Υ.Α]
  Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 ...
 • Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 ΦΕΚ Β 94/23.01.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 (ΦΕΚ Β΄/1403/6−9−2010) υπουργικής απόφασης (Κ.Ο.Τ.) ...
 • Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506 ΦΕΚ Β 2940/5.11.2012 [Κανονισμός ]
  Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’...
 • Απόφαση ΡΑΕ 1332 ΦΕΚ Β' 1460/20.07.2009 [Απόφαση ΡΑΕ]
  Μεθοδολογία − Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής.
Σελίδα από 4 > >>