Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

ΦΕΚ Β 1873/10.07.2014

Έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στη ΔEH Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του Ν.4001/2011 και
Έγκριση του ανταλλαγμάτος για την κάλυψη των δαπάνων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) για τη έτη 2012 κ αι 2013.
Έγκριση ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στη ΔEH Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του Ν.4001/2011 και
Έγκριση του ανταλλαγμάτος για την κάλυψη των δαπάνων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) για τη έτη 2012 και 2013.
Αρχεία