Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Γνωμοδοτήσεις

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 102 > >>
Σελίδα
 • 10/2018 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2012
 • 11/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 10/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 9/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Μη Kατανεμόμενου Σταθμού ΑΠΕ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν υπόκειται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 8/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Κατανεμόμενου Σταθμού Βιομάζας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 7/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) Kατανεμόμενου Ηλιοθερμικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 6/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Μη Kατανεμόμενου Σταθμού ΑΠΕ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)»
 • 2/2016 Σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το ημερολογιακό έτος 2016
 • 8/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006
 • 7/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006
 • 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006
 • 4/2014 Περί αναπροσαρμογής των ορίων κατανάλωσης για τους φορείς που δικαιούνται το ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» κατά την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.121/οικ.28324/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3274/ 23.12.2013)
 • 3/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (πλην υβριδικών σταθμών και ηλιοθερμικών σταθμών με αποθήκευση ή χρήση βοηθητικού καυσίμου) »
 • 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και Μέγιστο Επιτρεπόμενο Έσοδο προς ανάκτηση από τους πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), για το έτος 2013
 • 9/2013 Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης»
 • 8/2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 Υπουργικής Απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (KOT)», όπως ισχύει
 • 7/2013 Σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης
 • 6/2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»
 • 4/2013 Τροποποίηση Κανονισμού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων
 • 2/2013 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
 • 1/2013 Τιμοκατάλογος ανταγωνιστικών χρεώσεων των τιμολογίων ΧΤ της ΔΕΗ Α.Ε.
 • 14/2012 Για την έκδοση του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν.4001/2011, όπως ισχύει
 • 12/2012 Μέγιστο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και Μέγιστο Επιτρεπόμενο Έσοδο προς ανάκτηση από τους πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), για το έτος 2013
 • 12/2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (KOT)», με σκοπό τη διεύρυνση των ορίων εφαρμογής του ΚΟΤ
 • 11/2012 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011
 • 10/2012 Ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων μέτρησης (smart meters) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 6/2012 Γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179)
 • 5/2012 Γνωμοδότηση ΡΑΕ 5/2012 προς ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
 • 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001), όπως ισχύει.
 • 39/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ (39/2011) σχετικά με τον τιμοκατάλογο ανταγωνιστικών χρεώσεων των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2012
εγγραφές 1 - 30 από 102 > >>
Σελίδα